Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Profesjonalizacja kontroli sprawowanej przez Prezesa UZP

Mateusz Winiarz

Uwagi wstępne Kontrola, także w sferze zamówień publicznych, rozumiana jako sposób weryfikacji prawidłowości działania jest związana z każdym przejawem aktywności człowieka, szczególnie jeśli...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585