NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Zasady prawa zamówień publicznych - wybrane zagadnienia

Piotr Wiśniewski

Uwagi ogólne Stan ten wytworzył naturalną potrzebę poszukiwania stabilności Prawa zamówień publicznych oraz przewidywalnego i rozsądnego orzecznictwa3. W tym celu utworzono Krajową Izbę Odwoławczą....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646