Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Profesjonalizacja zawodowa urzędników – rola stowarzyszeń

Franciszek Łapecki

 W profesjonalnym środowisku stale podnosi się konieczność zwiększania świadomości kadry kierowniczej sektora finansów publicznych co do znaczenia zamówień publicznych. W trakcie dyskusji...

Udzielanie zamówień publicznych w okresie epidemii COVID-19

Agnieszka Piwowarczyk

Wprowadzenie Panująca w 2020 r. pandemia COVID-19 wymusiła na rządach wszystkich państw konieczność podejmowania szybkich decyzji w celu ograniczenia skutków kryzysu wywołanego przez wirus. W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 535