Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Wymagania jakościowe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Franciszek Łapecki

Uwagi ogólne Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest podstawową czynnością przygotowawczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opis ten powinien być wyczerpujący, jednoznaczny i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 563