Z problematyki współpracy Krajowej Izby Odwoławczej z Trybunałem Sprawiedliwości UE

dr Aleksandra Sołtysińska
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
DOI: 10.32027/PZP.22.4.3
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637