Z problematyki przedumownej odpowiedzialności odszkodowawczej w zamówieniach publicznych. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.2.2021 r., III CZP 16/20

Żaneta Urbaniak
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646