Z problematyki pozacenowych kryteriów oceny ofert. Glosa do wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie z 23.6.2021 r. (XXIII Zs. 35/21) oraz z 18.12.2020 r. (XXIII Ga 1350/20)

dr Andrzela Gawrońska-Baran ORCID: 0000-0002-3695-8769
doktor nauk prawnych, ekspert z prawa zamówień publicznych, radca prawny
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646