Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach budowlanych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5.5.2022 r., I Aga 171/21

Małgorzata Nyc-Zimny
Radca prawny, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637