Z problematyki podstaw umorzenia postępowania przez sąd skargowy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.5.2019 r. (IV CSK 69/18)

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585