Z problematyki odpowiedzialności karno-administracyjnej za naruszenie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Łukasz Górnicki
doktorant, dyrektor Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu m.st. Warszawy
Franciszek Łapecki
doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605