Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550