Znaczenie prawne notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu – III CZP 82/10

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646