Znaczenie prawne dowodu nadania listu poleconego – orzecznictwo SN

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2020
Liczba tekstów: 497