Znaczenie prawne dowodu nadania listu poleconego – orzecznictwo SN

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637