Zmiany w prawie zamówień publicznych uzasadnione zapewnieniem stosowania RODO

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 466