Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego; zmiana podmiotowa po_stronie wykonawcy; zmiany na_korzyść zamawiającego

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550