Zdolność techniczno-organizacyjna wykonawcy – wybrane wątpliwości po nowelizacji przepisów w 2016 r.

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2020
Liczba tekstów: 497