Zdolność do należytego wykonania zamówienia publicznego przesłanką jego efektywności

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585