Zamówienia podprogowe; rażąco niska cena - glosa do wyroku ETS z 15.5.2008 r., C-147/06 i C-148/06

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2020
Liczba tekstów: 497