Zaliczkowanie wykonawcy zamówienia publicznego

dr Marcin Czerwiński
Doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646