Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne jako sankcja z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2020
Liczba tekstów: 497