Z problematyki kary umownej w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

dr Ewa Zielińska
doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585