Wymagania podmiotowe przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne

dr Ewaryst Kowalczyk
doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego, Uniwersytet Zielonogórski
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615