Wymagania jakościowe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

dr Franciszek Łapecki ORCID: 0000-0002-2013-4618
doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646