Wykonywanie zadań publicznych na_tle zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646