Wykonywanie serwisu z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia publicznego

dr Jolanta Loranc-Borkowska
doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646