Wprowadzenie zamawiającego w błąd przy ubieganiu się o zamówienie publiczne

dr Maciej Lubiszewski
doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637