Wnioskowanie o wyjaśnienie dyspozycji specyfikacji warunków zamówienia na tle nowej regulacji ustawowej

dr Marcin Żurawski
Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, radca prawny
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615