Wdrażanie nowego Prawa zamówień publicznych

Hubert Nowak
prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550