VIII ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe”

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585