V ogólnopolska konferencja „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018. Trudności i wątpliwości praktyki” – Warszawa, 5.3.2018 r.

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 508