Uwagi o formie umowy w sprawie zamówienia publicznego w czasie stanu epidemii Covid-19 na tle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

dr Wojciech Robaczyński ORCID: 0000-0001-7904-7677
doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Cywilnego
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627