Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne ze względu na brak pokrycia finansowego

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595