Unieważnienie postępowania koncesyjnego

Łukasz Górnicki ORCID: 0000-0002-9716-8525
dyrektor Biura Ładu Korporacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, doktorant Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego
DOI: 10.32027/PZP.22.4.9
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627