The principle of proportionality under the New Public Procurement Law in light of European regulations

dr Aleksandra Sołtysińska
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ORCID: 0000-0003-4211-229X.
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605