The Italian regulation of Public Procurement to the test of the new administrative model

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605