Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji PZP „Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe”

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637