Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji PZP „Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe”

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615