Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (cz. 2)

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605