Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (cz. 1)

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585