Skarga sądowa na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w przepisach o zamówieniach publicznych w latach 1997–2020

dr Janusz Kaspryszyn ORCID: 0000-0003-0472-9854
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dr Grzegorz Klich ORCID: 0000-0002-5594-3423
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. Tadeusz Kocowski ORCID: 0000-0002-4086-8803
profesor nauk prawnych; Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Katarzyna Marak ORCID: 0000-0002-3402-5770
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585