Roboty dodatkowe a dopuszczalność zmian w umowach o zamówienia publiczne na tle warunków kontraktowych FIDIC

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 563