Reforma amerykańskich zamówień rządowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w rekomendacjach Section 809 Panel

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 535