Recenzja książki: Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa 2021, wyd. 1

dr hab. Michał Kania
prof. US, Uniwersytet Śląski w Katowicach
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646