Przestępstwo zakłócenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji art. 305 KK

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646