Przestępstwo zakłócenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji art. 305 KK

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627