Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) – rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2020
Liczba tekstów: 497