Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 466