Profesjonalizacja i stymulacja rozwoju zamówień transgranicznych

dr Franciszek Łapecki
doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605