Problemy z kwalifikacją prawną prac wykonywanych w_wyrobiskach górniczych w świetle przepisów ustawy z_29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627