Problem ugody dotyczącej kary umownej w zamówieniach publicznych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.5.2021 r. (I GSK 1785/18)

Żaneta Urbaniak
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646