Prawo do sądu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zagadnienia wybrane

dr Aleksandra Sołtysińska
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637