Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585