PPP challenges and opportunities from the perspective of the EU’s „Twin Transition”

dr hab. Michał Kania
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637